Peter Buron Regnskabschef Løje IP

PETER M. BURON

Regnskabschef

Peter er ansvarlig for styringen af økonomi og bogholderi og arbejder i den egenskab tæt sammen med vores rådgivere. 

Bibeskæftigelse/tillidshverv: 

Regnskabsfører i International Børnesolidaritet

Næstformand i erhvervsforeningen NEPCon (Nature, Ecology & People Consult)

Regnskabsfører i Environmental Air Survey ApS

Bestyrelsesmedlem i Dansk-Thai Forening

Uddannelse

Shipping og Merconom i regnskab og i finansiering

Sprog

Dansk, engelsk og tysk

Vil du arbejde sammen med os? Eller har du spørgsmål