BREXIT – Godt nyt

BREXIT – noget nyt

BREXIT – Godt Nyt til Indehavere af Registrerede EU Varemærker og Designs

Der har længe hersket usikkerhed om, hvordan de britiske myndigheder ville håndtere Brexit i relation til EU varemærke- og designrettigheder. Focus i den sidste tid har været på den tumultariske proces, som har fundet sted i parlamentet, og nu 1½ måned væk fra Brexit dag ved vi endnu ikke, om Brexit overhovedet vil finde sted.

Storbritannien har dog allerede introduceret ny lovgivning, som vil sikre IP rettigheders fortsatte eksistens efter et eventuelt Brexit.

EU varemærke- og designregistreringer vil vedblive at eksistere i Storbritannien efter Brexit, og indehaverne behøver ikke foretage sig noget. Der vil blive etableret en separat UK rettighed.

Indehavere af verserende EU ansøgninger om registrering af varemærker eller designs vil skulle indlevere en ny ansøgning i Storbritannien indenfor en frist på 9 måneder fra Brexit dagen. Der vil skulle betales et nyt ansøgningsgebyr, men  ansøgningerne vil beholde deres oprindelige ansøgningsdag fra EU-ansøgningen.

Indehavere af uregistrerede designrettigheder vil også få samme beskyttelse i Storbritannien efter Brexit som de havde før.

På ophavsretsområdet er situationen noget mere kompliceret, da visse EU rettigheder til ophavsret vil blive ændret. Det er også tvivlsomt, om Storbritannien vil følge den seneste praksisændring for ophavsretlig beskyttelse af brugskunst som den er udlagt af EU domstolen i Cofemel afgørelsen.

På patentområdet, findes der endnu ikke nogen EU patentbeskyttelse, hvorfor situationen er noget enklere. Storbritannien vil fortsat være medlem af EP systemet, men det er uklart, hvorledes EU systemet vil komme til at se ud, når Storbritannien forlader EU. Hidtil har det jo været aftalt, at en af de centrale domstole skulle ligge i London, og det er givet, at det ikke vil blive tilfældet efter Brexit.

Hold øje med denne side for yderligere opdateringer…

Del dette indlæg: