GIs and fields

Intet ”smuthul”, når det kommer til brug af geografiske betegnelser (GI) på produkter beregnet til eksport uden for EU.

EU-Domstolen har for nylig præciseret, at artikel 13 i forordning 115/2012 finder anvendelse, uanset om produkterne er beregnet til eksport til lande uden for EU eller inden for EU. I sag C-159/20 vedrørende brug af ”feta”, ”dansk feta” og ”dansk fetaost” på ost produceret i Danmark og beregnet til eksport uden for EU fandt EU-Domstolen, at Danmark havde tilsidesat sine forpligtelser til at træffe passende administrative og retlige foranstaltninger for at forhindre eller standse den ulovlige brug af den beskyttede oprindelsesbetegnelse (BOB) ”feta”. Ved fortolkning af forordningen fandt EU-Domstolen, at selv om ”eksport” ikke udtrykkeligt var nævnt, skulle artikel 13 i forordning 1151/2012 fortolkes således, at den også omfatter ulovlig anvendelse af geografiske betegnelser på produkter, der er bestemt til eksport uden for EU.

Derfor udgør brugen af geografiske betegnelser på produkter, der er beregnet til eksport til lande uden for EU, også en krænkelse af den geografiske betegnelse, hvis produkterne ikke opfylder kravene i den geografiske betegnelse.

Geografiske betegnelser: Fødevarer, vin og andre landbrugsprodukter, der har en specifik geografisk oprindelse og et omdømme, en specifik kvalitet eller andre væsentlige karakteristika, der kan tilskrives dem, kan beskyttes som en geografisk betegnelse i EU.

Det er også muligt for produkter fra lande uden for EU at blive registreret som en geografisk betegnelse i EU.

Del dette indlæg: