KINA BLIVER EN DEL AF DET INTERNATIONALE HAAG DESIGNSYSTEM

– En stor fordel, men også en stor udfordring for danske virksomheder –

Kina har tiltrådt det internationale registreringssystem for design (Geneve aftalen under Haag Arrangementet), hvilket gør det endnu mere attraktivt for danske designvirksomheder at registrere deres designs fremover.

Tiltrædelsen får virkning fra den 5. maj 2022, og hvor det tidligere har været nødvendigt at ansøge om en national designregistrering i Kina og betale årlige gebyrer for at opretholde registreringen, bliver det nu enklere og forhåbentlig også langt billigere for bl.a. danske designvirksomheder at opnå og opretholde designregistreringer i Kina.

En kinesisk designregistrering er et vigtigt redskab til at forhindre kopiproduktion i Kina, i tillæg til ophavsrets- og varemærkeregistreringer. En designregistrering er tillige afgørende for håndhævelse af rettigheder på e-handelsmarkedspladser, som f.eks. Alibaba og Taobao.

Samtidig vil Kinas tiltrædelse af Haag også indebære, at kinesiske virksomheder får meget lettere ved at søge designbeskyttelse i EU, da kinesiske ansøgere jo også kan anvende systemet den anden vej. Det kinesiske designregister er verdens største, og vi har allerede set en meget voldsom vækst i kinesiske virksomheders ansøgninger i EU. Nedenfor ses en graf over udviklingen. Med Kinas tiltrædelse af Haag vil denne udvikling givet accelerere voldsomt, hvilket vil betyde, at danske virksomheder vil få vanskeligere ved at manøvrere i EU, da de vil skulle tage hensyn til langt flere rettigheder, som de kan krænke, uanset de slet ikke kender dem. En designregistrering beskytter nemlig også mod misbrug foretaget i god tro. Udviklingen gør derfor, at danske virksomheder bør blive langt mere opmærksomme på at få beskyttet deres designs i EU og håndhæve dem.

(Bemærk at Y-aksen er forskellig og at 2022 er misvisende, da den kun viser ansøgninger til dags dato)

Vi kender endnu ikke detaljerne omkring Kinas tiltrædelse til Haag, herunder, hvor meget det vil komme til at koste. Kina har meddelt, at man ønsker særlige vilkår, hvilket er en mulighed under Haag, og hvilket mange andre lande også har gjort tidligere. Kina vil dog helt sikkert fastholde sit nationale krav om, at en designansøgning kun kan omfatte et design, hvilket kan blive en udfordring. Kina vil sikkert også fastholde sit nationale krav om indsendelse af specifikke vinkler af et design, ligesom der er aftalt individuelle priser. Den maksimale beskyttelsestid forventes at blive 15 år svarende til ændringen i varigheden for nationale kinesiske designregistreringer, som blev vedtaget i 2021. Vi forventer, at de dyre årstakster forsvinder, men til gengæld forventer vi også, at Kina ikke vil indføre en skånefrist, som vi kender i EU, hvilket betyder, at en dansk ansøger for at opnå beskyttelse i Kina vil skulle indlevere sin designansøgning, inden designet er blevet offentliggjort noget steds i verden.

Kinas tiltrædelse af det internationale designregistreringssystem bringer medlemstallet af Geneve aftalen op på 94 lande / 68 jurisdiktioner, herunder EU, Norge, Storbritannien, Island, Tyrkiet, Rusland, Japan, Sydkorea og USA, og betyder som nævnt omvendt også en nemmere adgang for kinesiske ansøgere til at designregistrere i de øvrige medlemslande, herunder i EU.

Kontakt os hvis I har spørgsmål til ovenstående eller har lyst til at høre mere. Der er ingen tvivl om, at Kinas tiltrædelse vil blive en stor fordel for danske virksomheder, men altså også en stor udfordring.

Del dette indlæg: