Kinas flag

Kina er fra i dag, den 5. maj 2022, medlem af det internationale Haag designsystem

Vi kender nu de nærmere detaljer for Kinas tiltrædelse og fremhæver nedenfor de væsentligste.

Som ventet har Kina betinget sig særlige vilkår, herunder at

  • der kun kan opnås registrering af ét design i en Haag ansøgning, dog med følgende undtagelser:

a) der er tale om flere varianter af samme design, f.eks. det samme produkt i forskellige farver, dog maksimalt 10 design
b) der er tale om en serie af produkter, som sælges eller bruges som en enhed, f.eks. et kaffestel med samme designmæssige udtryk

Indeholder Haag ansøgningen flere design, vil de kinesiske myndigheder kræve, at de yderligere design udskilles, behandles og registreres som nationale kinesiske design. De udskilte design beholder samme ansøgningsdato som Haag ansøgningen.

  • der er et globalt nyhedskrav, og den kinesiske myndighed har oplyst, at de vil foretage undersøgelse af, om designet har været offentliggjort tidligere, både i andre designregistre og på Internettet. Man skal derfor sørge for at have ansøgt i Kina, før man offentliggør sit design noget sted i verden, inkl. på egne SoMe.

Som ventet har Kina altså ikke indført en skånefrist, som vi kender fra f.eks. EU og USA. Der er dog særlige undtagelser, f.eks. hvis designet har været vist på en international messe, der er sponsoreret eller anerkendt af den kinesiske regering, hvor der kan gives en 6 måneders skånefrist

  • Haag registreringen har en maksimal varighed i Kina på 15 år med fornyelse hvert 5. år. De tidligere årstakster i Kina er dermed forsvundet for ansøgninger via Haag.
  • der er mulighed for udsættelse af offentliggørelse af designet i op til 30 måneder i lighed med reglerne i EU.

Kina har stadig særlige krav til afbildningerne af et design, herunder til specifikke vinkler og antal afbildninger.

Helt nyt for Kina er det, at der nu er mulighed for registrering af dele af et design.

Kinas tiltrædelse vil være en stor fordel for danske virksomheder men også en stor udfordring, da det må forventes, at antallet af designansøgninger fra kinesiske ansøgere vil være voldsomt stigende i bl.a. EU.

Kontakt os hvis I har spørgsmål til ovenstående eller har lyst til at høre mere.

Del dette indlæg: