Loje IP corona virus news feed

LØJE IP er fortsat åben for opgaver under Covid 19 epidemien

Konsekvenserne af COVID – 19 mærkes over hele verden, og i Danmark har det ledt til, at mange virksomheder har måttet lukke ned, eller gå på vågeblus. Vi har stor medfølelse for dem, som har det specielt svært i denne tid – såvel personligt som forretningsmæssigt, og håber, at vi snart går mod lysere tider. Hos LØJE IP er vi heldigvis godt gearet til at fortsætte vores arbejde upåvirket af krisen. Fra 13. marts 2020 har alle medarbejdere arbejdet hjemmefra, hvor vi har alle nødvendige ressourcer til at kunne bistå vores kunder med deres løbende udfordringer. Alle medarbejdere vil således kunne nås på mail, ligesom du er velkommen til at ringe til Johan Løje på 26179470, hvis du har spørgsmål.

Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark har oplyst, at de fortsætter driften i denne periode. Det er fortsat muligt at indlevere varemærkeansøgninger. Patent- og Varemærkestyrelsen har dog meddelt, at der kan forekomme forsinkelser i forhold til deres sædvanlige behandlingstider. Til de af vores klienter, der har igangværende varemærkeansøgninger eller allerede har danske varemærkeregistreringer, har Patent- og Varemærkestyrelsen meddelt, at myndighedens frister forbliver uændrede. Vi vil som altid sørge for den nødvendige sagsbehandling og kontakt med vores klienter for at sikre overholdelse af myndighedens frister. Ganske som sædvanligt.

Ligesom Patent- og Varemærkestyrelsen har EUIPO, den europæiske varemærke- og designmyndighed, meddelt, at de fortsætter driften. Det er således stadig muligt at indlevere varemærke- og designansøgninger. De allerede indleverede ansøgninger behandles som hidtil, men man må dog forvente lidt længere behandlingstider end sædvanligt. EUIPO har modsat Patent- og Varemærkestyrelsen besluttet, at frister, der måtte falde i perioden imellem 9. marts 2020 og 30. april 2020, automatisk bliver forlænget til den 4. maj 2020. For at sikre en så kort behandlingstid som muligt for vores klienter, vil vi hos Løje IP fortsætte med at ekspedere jeres varemærkeansøgninger så hurtigt så muligt på trods af fristernes forlængelse. Vores klienter behøver dermed ikke forvente, at deres igangværende EU-ansøgninger er sat på pause indtil 4. maj 2020.

De danske domstole er lukket ned for retsmøder, hvorfor der ikke gennemføres hovedforhandlinger eller retsmøder i forbudssager eller bevissikringssager, så længe det officielle Danmark er lukket ned – foreløbig til 2. påskedag, d. 13. april 2020. Der vil fortsat kunne indgives stævninger og udveksles processkrifter, ligesom domme afsiges som sædvanligt.

For så vidt angår alle øvrige myndigheder rundt om verden, er konsekvenserne af krisen forskellige fra land til land, men for de fleste landes vedkommende, er frister for besvarelse af indvendinger etc. udsat i en periode. Ligesom med alle andre ansøgninger, vil vi hos Løje IP fortsætte med at behandle disse som sædvanligt. Det må dog generelt forventes, at der hos nogle lande kan være en forsinkelse i den sædvanlige behandlingstid.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller søger rådgivning om  COVID 19 epidemiens konsekvenser for jeres virksomhed, er I velkommen til at kontakte os.

Pas på jer selv.

Del dette indlæg: