Nu kan danske designklassikere beskyttes i England

Nu kan danske designklassikere beskyttes i England

England har længe været et smertens barn for danske designvirksomheder, da det har været lovligt at producere og sælge kopier af designklassikere i England. De fleste af disse møbler er landet i Danmark, og har skadet dansk møbelindustri. Dette er nu kommet et meget stort skridt nærmere mod at være historie.

I England og de fleste common law lande (Australien, Indien og USA m.fl.) har man traditionelt ikke ønsket at beskytte industrielt design under ophavsretslovgivningen. Dette skyldes, at man i disse lande mener, at ophavsretten er en personlig ret, som ikke harmonerer med den industrielle masseproduktion af funktionelle artikler. England har således haft en regel (section 52), hvorefter ophavsretlig beskyttelse af funktionelle artikler ikke var muligt, hvis artiklerne var produceret i mere end 50 eksemplarer. Det betød, at industrielt design alene kunne nyde beskyttelse som registreret design i op til 25 år efter skabelsen. Da samtlige øvrige betydende EU lande har fælles regler (bortset fra Rumænien og Letland), hvorefter industrielt design er beskyttet i 70 år efter skaberens død, har det betydet, at mange kopivirksomheder har samlet sig i England.

Der har været et meget stort pres på England for at harmonisere sin ophavsretlige beskyttelse med resten af EU bl.a. efter EU Domstolen traf afgørelse i Flos-afgørelsenDette har nu ført til en ophævelse af section 52 med virkning fra 28. juli 2016. Der er indført en overgangsperiode, hvorefter de virksomheder, som hidtil har produceret kopi møbler må fortsætte med dette i 6 måneder efter ophævelse af bestemmelsen, hvilket betyder, at disse virksomheder skal indstille deres produktion senest 28. januar 2017 eller indgå aftale med rettighedshaverne, hvilket i de fleste tilfælde er utænkeligt.

Dette er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til at standse kopiering af danske designklassikkere i England, men træerne gror desværre ikke ind i himlen, idet reglen fortsat alene gælder for møbler og designs som i øvrigt opfylder kravene til ophavsretlig beskyttelse i England. Common Law lande har traditionelt stillet særdeles store krav til det artistiske element i ophavsretligt beskyttede værker. Hvor Danmark sammen med Frankrig har en særdele lempelig beskyttelse af designs under ophavsret og derfor stiller særdele begrænsede krav til den kreative indsats, har England og en lang række andre EU lande stillet langt større krav. I USA er det et krav, at det funktionelle element og de kreative element kan adskilles fra hinanden, hvilket indebærer, at langt de fleste møbeldesigns ikke kan beskyttes under ophavsret, da det er umuligt at adskille de kunstneriske elementer fra de funktionelle.

Denne regel ikke blevet ændret i forbindelse med revisionen af den engelske ophavsretslov, hvilket betyder, at der nu venter en tid, hvor retsstillingen er usikker, og hvor møbelvirksomheder skal gøre op med sig selv, om de ønsker at anlægge sag i England med henblik på at få afklaret, om deres designs er beskyttet. Det vil betyde, at virksomheder fortsat er nødt til at overveje, om de vil investere de ofte meget store beløb (1 million kr. plus), som en retssag koster i England.

Redningen kan blive, at EU domstolen i en række meget principielle og kontroversielle domme (Panier- og Infopaq-afgørelsen) har fortolket det såkaldte infosoq-direktiv, som regulerer handel på internettet, på en måde, som indebærer, at de fleste kyndige mener, at kravene til ophavsretlige beskyttelse må anses for harmoniseret på EU plan – også for industrielt design. Efter disse afgørelser, vil et produkt, som er et resultat af ophavsmandens egne kreative indsats, kunne beskyttes efter ophavsretslovene, og domstolen mener endvidere, at alle ophavsretlige værker nyder samme beskyttelse, hvilket indebærer, at blandt andet den danske højesterets praksis om, at industrielt design alene er beskyttet mod nærgående efterligninger, ikke længer kan anses for gældende. Højesteret har endnu ikke anerkendt denne praksis, men det er sandsynligvis kun et spørgsmål om tid, før det vil ske.

Der er altså håb forude, men kampen for at standse kopier fra England er endnu ikke slut, men man kan håbe på, at de nye ændringer vil medføre, at kopivirksomheder i England finder det mindre lukrativt at kopiere danske møbelklassikere og derfor ophører med det.

Hvis du ønsker at høre mere om beskyttelse af dine møbeldesigns, er du velkommen til at kontakte os.

Del dette indlæg: