Løje IP kina design

Ny patentlov i Kina forbedrer designbeskyttelse

Den længe ventede 4. revision af den kinesiske patentlov er nu endeligt godkendt af den kinesiske Folkekongres og vil træde i kraft 1. juli 2021. Dette får betydning for blandt andet kinesiske designregistreringer(patenter).
Designregistreringer er væsentlige i Kina, da det er den eneste lette måde at beskytte sine designs i Kina og dermed skabe et grundlag for håndhævelse på blandt andet Alibaba og andre sociale platforme hjemmehørende i Kina. Det kinesiske designregister er det største i verden med over 800.000 ansøgninger hvert år. Mere end 2/3 af alle ansøgninger er indleveret af kinesere.
Kina har traditionelt fulgt den amerikanske tradition, hvor en design ansøgning behandles efter regler, som ligner reglerne for patentbeskyttelse, hvilket blandt andet betyder, at der skal betales et årsgebyr for at kunne opretholde registreringen der et krav om global nyhed, hvilket betyder, at et design ikke kan registrere i Kina, hvis det har været offentliggjort noget steds inden ansøgningen blev indleveret. Beskyttelsen løber i 10 år, og der kan alene opnås beskyttelse for et helt produkt. Disse regler står i modsætning til reglerne i EU, som følger en anden skole. Her kan der opnås beskyttelse for dele af et design. Registreringen løber i 25 år, og der er en skånefrist på et år, således at designerens egen offentliggørelse af designet i op til et år ikke er nyhedsskadelig.
Med den nye lov tilnærmes den kinesiske lovgivning til EU’s lovgivning på området. Den nye lov vil medføre følgende væsentlige ændringer, som vil lette opnåelse og håndhævelse af designregistreringer i Kina.

Det bliver muligt at designbeskytte dele af et design

Hidtil har det alene været muligt at opnå beskyttelse af et design bestående af hele genstanden. Nu vil det blive muligt at opnå beskyttelse af detaljer, som er vigtige for designet. Det kan være et håndtag, et spænde eller en del af et design til en app. Det vil gøre det kinesiske system langt mere fleksibelt, og vil gøre, at langt flere designvirksomheder vil kunne drage fordel af systemet, for eksempel, hvis en serie af designs indeholder fælles karakteristiske træk. Som eksempel på registrerede designs i EU, som omfatter dele af et design, kan nævnes følgende:

Beskyttelsesperioden forlænges fra 10 til 15 år
Selvom der i mange brancher sker en hurtig udvikling af nye designs, kan det konstateres at mange designs har en væsentlig længere levetid. Derfor er det godt, at den kinesiske lovgivning nu nærmere sig den 25 årige beskyttelse, som tilbydes i EU.

Håndhævelsen skærpes
Med henblik på at sikre en bedre håndhævelse af designrettigheder, indføres en straferstatning. Det vil således fremover være muligt at fastsætte en erstatning til det 5 dobbelte af det aktuelt konstaterede tab, hvis der er tale om en forsætlig krænkelse, ligesom loftet for erstatninger hæves fra RMB 1 million til RMB 5 millioner (ca. DKK 4,8 million).

Bevisbyrden for beregning af erstatning skifter til krænkeren
Endelig indføres en bestemmelse om, at krænkeren pålægges bevisbyrden for, at hans fortjeneste ved krænkelsen ikke svarer til det beløb, som rettighedshaver har påstået. Dette markerer en forbedring af lovgivningen selv i forhold til dansk ret og vil indebære, at så snart rettighedshaver har gjort sit bedste for at sandsynliggøre krænkerens fortjeneste, flytter bevisbyrden over til krænkeren. Retten kan således pålægge krænkeren at fremlægge dokumentation for sin faktiske fortjeneste.

Konklusion
Lovændringen viser, at Kina er meget interesseret i at forbedre mulighederne for håndhævelse af IP rettigheder, ikke blot til fordel for udenlandske virksomheder, men også for egne virksomheder. Med de nye ændringer bliver et kinesisk designpatent et endnu bedre redskab i kampen mod kopiering fra Kina.

—o0o—

LØJE IP har stor indsigt og erfaring med håndtering af både ansøgningsprocessen og håndhævelsen af kinesiske designpatenter.

Del dette indlæg: