Nye regler om grøn markedsføring skærper kravene til brugen af grønne anprisninger

Nye EU-regler om brugen af generelle grønne anprisninger

Europa-Parlamentet vedtog den 17. januar 2024   direktivet om styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling, der har det overordnede mål at bekæmpe greenwashing. Dette direktiv forbyder virksomheder at anvende generelle grønne påstande såsom “miljøvenlig,” “naturlig,” “bionedbrydelig” og “klimaneutral” i deres markedsføring uden at kunne dokumentere disse påstande. Direktivet forbyder også markedsføring af produkter som CO2-neutrale, hvis disse påstande baserer sig på udledningskompensationsordninger

Nye krav til brugen af bæredygtighedsmærker

Det nye direktiv regulerer også brugen af bæredygtighedsmærker. Det vil fremover kun være tilladt at bruge bæredygtighedsmærker, der enten er baseret på officielle certificeringsordninger eller er indført af offentlige myndigheder.

Yderligere EU -lovgivning om grøn markedsføring på vej

Dette nye direktiv udgør en del af EU’s overordnede plan om at harmonisere lovgivningen om greenwashing på tværs af medlemsstaterne. Det kommende Green Claims-direktiv, som i øjeblikket behandles i EU-Parlamentet, vil mere specifikt og detaljeret fastsætte betingelserne for anvendelse af miljørelaterede påstande og budskaber.

Indvirkning på dansk ret?

Det næste skridt for direktivet om styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling er, at EU-Rådet også skal vedtage det, hvorefter direktivet skal implementeres i dansk lovgivning inden for de næste 24 måneder. Intet typer på, at direktivet om styrkelse af  forbrugernes rolle i den grønne omstilling kommer til at ændre ved den danske retsstilling. Den danske Forbrugerombudsmand har allerede med sine udtalelser og vejledninger sat strenge krav til brugen af både generelle grønne anprisninger og bæredygtighedscertifikater.

Forbrugerombudsmandens vejledninger har dog ikke karakter af lovgivning, og domstolene har endnu ikke bekræftet Forbrugsombudsmandens tolkning af reglerne. De nye direktiv og det kommende Green Claims-direktiv fortsætter dog i samme retning og de vil bidrage med øget klarhed på området, ligesom de også vil skabe mere ensartede konkurrencevilkår for erhvervsdrivende på tværs af EU.

Løje IP anbefaler alle erhvervsdrivende at tjekke og sørge for, at deres miljømæssige budskaber og anprisninger ikke er i strid med de gældende og kommende regler. Løje IP står klar til at hjælpe dig og din virksomhed, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål i forbindelse med grøn markedsføring.

Det vedtagne direktiv kan læses her.

Del dette indlæg: