Skelsættende EU dom skaber bedre vilkår for håndhævelse af ophavsret i hele EU

Skelsættende EU dom skaber bedre vilkår for håndhævelse af ophavsret i hele EU

Med afgørelsen i den såkaldte Cofemel afgørelse slår EU domstolene fast, at designs er beskyttet af ophavsret, hvis fremtoningen er et resultat af designeres kreative valg. Hermed er der gjort op med de krav, som mange lande hidtil har stillet om at brugskunst kun kan beskyttes af ophavsret, hvis der er tale om særligt kreative frembringelser. Regler, som i mange lande har gjort ophavsretlig beskyttelse af brugskunst praktisk taget umulig.


Sagen stammer fra Portugal og vedrørte spørgsmålet om modefirmaet G-Star kan kræve ophavsret til den kreative fremtoning af deres jeans. Den portugisiske højesteret havde spurgt EU domstolen, om Portugal kunne fastholde deres nationale regler, hvorefter ophavsretlig beskyttelse kun kunne komme på tale, hvis fremtoningen opfyldte særlige æstetiske krav. EU-domstolen udtalte, at medlemslandene ikke kunne stille sådanne særlige krav.


Dommen vil nok få relativt begrænset betydning i Danmark, om end Højesteretspraksis om, at brugskunst kun er beskyttet mod særligt nærgående efterligninger nu står for fald. I andre EU lande såsom Storbritannien, Italien, Spanien, Tyskland og Portugal forventes dommen dog at få meget stor betydning,
og den er en meget stor sejr for beskyttelse af brugskunst.

Del dette indlæg: