Sø- og Handelsretten udvidede ved deres afgørelse af d. 4. november 2019 rammerne for personlig hæftelse for IP krænkelser

Sø- og Handelsretten udvidede ved deres afgørelse af d. 4. november 2019 rammerne for personlig hæftelse for IP krænkelser

I en sag, der involverede kopiering af adskillige tv-produkter fastslog Sø- og Handelsretten i sagen, at ikke blot direktører og ultimative ejere af et selskab kan blive personligt ansvarlige for IP krænkelser, nu kan ansvaret også udbredes til ledende medarbejdere, som har været involveret i beslutningen om at krænke. Der er tale om ny praksis, som kan føre til en skærpet indsats overfor kopier af IP rettigheder.

Bilablau ApS importerede en række kopi produkter og satte dem til salg på deres hjemmeside. Telebrands sagsøgte ikke blot selskabet, men også selskabets to indehavere og en forretningsfører, som havde forestået korrespondancen med Telebrands i forbindelse med nedtagning af de krænkende produkter. Under en bevissikringssag afholdt på selskabets adresse, blev forbindelsen til selskabets data afbrudt, og det var vanskeligt for Telebrands at sikre endegyldigt bevis for, hvem, der havde været ansvarlig for de skete krænkelser. Under den efterfølgende Sø- og Handelsretssag medinddrog Telebrands såvel de to indehavere som forretningsføreren i sagen.

Der foreligger allerede veludviklet praksis for, at ultimative ejere af et mindre selskab, som har foretaget kopiering, kan gøres medansvarlige for krænkelse af IP rettigheder. Dette skyldes reglerne om medvirkens ansvar og tillige spørgsmålet om direkte ansvar for krænkelsen. De hidtidige afgørelser bygger ikke på såkaldt ansvarsgennembrud, som er vanskeligt at opnå i selskabsretten.

Ved denne dom blev den hidtidige praksis udvidet til også at omfatte ansatte, som har haft en aktiv rolle i forbindelse med den krænkende adfærd.

Advokat Johan Løje repræsenterede Telebrands i sagen.

Del dette indlæg: