Fængselsstraf for aggressiv og vildledende markedsføring: Nye regler i markedsføringsloven

Folketinget har vedtaget en ændring af markedsføringsloven, der træder i kraft den 1. juli 2023 og som indeholder den iøjnefaldende ændring, at grove og systematiske overtrædelser af forbuddet mod vildledende- og aggressiv markedsføring nu vil kunne medføre fængselsstraf i op til 4 måneder. Det er den nye markedsføringslovs § 37, stk. 4, der nu indfører …

Fængselsstraf for aggressiv og vildledende markedsføring: Nye regler i markedsføringsloven Læs mere »