SØG HER OM DIT VAREMÆRKE ER ANSØGT / REGISTRERET

Søgning sker i Danmark og i EU registeret og viser også internationale registreringer, der dækker disse to registre.

Klasse

Kontakt LØJE IP for at få
hjælp til registrering af:

En varemærkeregistrering opnåes ved at indlevere en ansøgning i det eller de lande, man ønsker at opnå registrering i. Ansøgningen offentliggøres kort tid efter indgivelse, og vil så kunne findes gennem denne søgning. En ansøger vil få prioritet fra ansøgningsdagen, hvis ansøgningen gennemføres til registrering, hvorfor din søgning også vil vise offentliggjorte ansøgninger.