AFTALER OG KONTRAKTER

LØJE IP er erfarne i forhandling og indgåelse af mange typer aftaler, der sætter rammerne for din virksomhed.

I mange tilfælde træder den gældende lovgivning kun i kraft hvis andet ikke følger af en aftale. I erhvervslivet er aftalen således ofte den gældende lov. Navnlig hvis den er udformet på en klar, tydelig måde og tager højde for alle de relevante forhold. 

Derfor er det afgørende at I sikrer, at de vilkår, der aftales, er klare, så konflikter og misforståelser undgås.

Hos LØJE IP er vi fortrolige med forhandling og indgåelse af kommercielle kontrakter på globalt plan. Gennem vores omfattende netværk i udlandet håndterer vi også aftalegennemgang og tilhørende forhandlinger, der involverer lovgivningen uden for Danmarks grænser.

LØJE IP hjælper med forhandling og indgåelse af: 

  • fortrolighedsaftaler (NDA), licensaftaler, sameksistensaftaler, distributionsaftaler, agentaftaler og ejeraftaler
  • Aftalegennemgang og forhandlinger i og uden for Danmark
  • Udarbejdelse eller vurdering af salgs- og leveringsbetingelser
  • Vurdering og udarbejdelse af cookiepolitik og -vilkår samt vilkår ifbm. beskyttelse af persondata

Vil du arbejde sammen med os? Eller har du spørgsmål