RETSSAGER

Vi har meget stor erfaring i at repræsentanter klienter for både domstole og voldgift nationalt såvel som internationalt, herunder for EU domstolen. 

Løje IP er erfarne repræsentanter i alle typer tvister inden for IP-ret, markedsføringsret og konkurrenceret samt i generelle aftaleretlige tvister. Det sker både i og uden for Danmark, og hos de forskellige klageorganer, herunder Klagenævnet for Domænenavne og Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Vores erfaring tilsiger, at desto tidligere vi har været inde over i forbindelse med etablering af jeres rettigheder, desto stærkere udgangspunkt har I, når jeres rettigheder senere skal håndhæves ved de forskellige instanser.  

Vores fokus er på at repræsentere rettighedshavere, og vi repræsenterer ikke serie-krænkere og vi er et af de advokatfirmaer i Danmark, som har allerstørst erfaring med gennemførelse af bevissikringsforretninger. 

Løje IP hjælper med

  • Udarbejdelse af globale IP-strategier
  • Strategiske overvejelser før lancering af et produkt
  • Vurdering af muligheder for at vinde en opstået konflikt eller sag
  • Vurdering af muligheder og fordele ved at indgå en mindelig aftale, der kan løse en konflikt
  • Repræsentation i retssager både i Danmark og EU

MØDERET

Løje IP har møderet for byret, landsret og Højesteret. Vi procederer desuden sager for vores kunder ved EU-Domstolen.

Vil du arbejde sammen med os? Eller har du spørgsmål