ENTERTAINMENTRET

Hos LØJE IP håndterer vi alle juridiske spørgsmål i underholdningsbranchen.

Virksomheder og personer, som er aktive inden for underholdningsindustrien navnlig i relation til musik, film og tv, kunst og sport bliver typisk mødt med juridiske udfordringer, som overlapper en række forskellige retsområder. Der er bl.a. tale om ophavsret, varemærkeret, markedsføringsret, aftaleret og personlighedsret. Underholdningsbranchens særegne karakter gør det praktisk med en tværgående retsdisciplin, som henter viden fra de forskellige relevante retsområder og samler den i en hybrid under navnet entertainmentret.

Specialiseret rådgivning indenfor entertainmentret imødekommer således i vid udstrækning et kommercielt behov for 360 graders juridisk rådgivning og rettighedshåndhævelse i forbindelse med de særlige juridiske udfordringer, som underholdningsindustrien mødes med.
Hos LØJE IP har vi indtrykket af, at entertainmentretten i Danmark i nogen grad har levet en Askepottilværelse. Dette skyldes imidlertid ikke, at virksomheder og personer, som er aktive i underholdningsbranchen, ikke har behov for juridisk rådgivning og rettighedshåndhævelse. Aktører i underholdningsbranchen har således i lige så høj grad brug for beskyttelse og håndhævelse af rettigheder, som aktører i andre industrier. Med LØJE IPs nyoprettede afdeling for entertainmentret imødekommer vi et øjensynligt behov for kvalificeret juridisk rådgivning af underholdningsbranchens aktører herunder indenfor musik, film og tv, kunst og sport.

Med den digitale tidsalder er underholdningsbranchens juridiske udfordringer desuden blevet yderligere komplekse. Streamingtjenester mv. giver nye problemstillinger eksempelvis i relation til licensaftaler, og reglerne for online platformes ansvar for at overvåge og fjerne uautoriseret content er ikke nemt at hitte ud af. Dertil kommer, at online content sjældent er geografisk begrænset, og de færreste tænker over, at lovgivningen er forskellig fra land til land. Desuden får EU-retten stadigt stigende indflydelse på bl.a. den danske ophavsretslovgivning.
Det er således afgørende at du får kompetent juridisk rådgivning inden for de relevante aspekter af underholdningsbranchen for en optimal kommerciel udnyttelse af dine aktiviteter og rettigheder.

Hos LØJE IP har vi stor erfaring med håndtering af alle de forskellige retsområder, som tilsammen udgør entertainmentretten, såvel i Danmark som internationalt.

Har du brug for rådgivning inden for juridiske aspekter relateret til underholdningsindustrien, herunder alle relevante aftaletyper, varemærkeregistrering eller står du med en mulig krænkelsessag er du velkommen til at kontakte Johan Løje.

Vil du arbejde sammen med os? Eller har du spørgsmål