Francisc

Sø- og Handelsretten udvidede ved deres afgørelse af d. 4. november 2019 rammerne for personlig hæftelse for IP krænkelser

Sø- og Handelsretten udvidede ved deres afgørelse af d. 4. november 2019 rammerne for personlig hæftelse for IP krænkelser

I en sag, der involverede kopiering af adskillige tv-produkter fastslog Sø- og Handelsretten i sagen, at ikke blot direktører og ultimative ejere af et selskab kan blive personligt ansvarlige for IP krænkelser, nu kan ansvaret også udbredes til ledende medarbejdere, som har været involveret i beslutningen om at krænke. Der er tale om ny praksis,

Sø- og Handelsretten udvidede ved deres afgørelse af d. 4. november 2019 rammerne for personlig hæftelse for IP krænkelser Read More »

Internationalt system til registrering af geografiske oprindelsesangivelser nu en realitet

Internationalt system til registrering af geografiske oprindelsesangivelser nu en realitet

D. 26. november 2019 tiltrådte EU Lissabon aftalen, som skaber et internationalt system til beskyttelse af geografiske oprindelsesangivelser.Geografiske oprindelsesangivelser har hidtil været beskyttet gennem Paris konventionen og det har været op til de enkelte medlemslande at implementereregler i deres varemærkelovgivninger herom.Med WIPO (World Intellectual Prolerty Organisation) som facilitator er det nu lykkedes at etablere et

Internationalt system til registrering af geografiske oprindelsesangivelser nu en realitet Read More »

Skelsættende EU dom skaber bedre vilkår for håndhævelse af ophavsret i hele EU

Skelsættende EU dom skaber bedre vilkår for håndhævelse af ophavsret i hele EU

Med afgørelsen i den såkaldte Cofemel afgørelse slår EU domstolene fast, at designs er beskyttet af ophavsret, hvis fremtoningen er et resultat af designeres kreative valg. Hermed er der gjort op med de krav, som mange lande hidtil har stillet om at brugskunst kun kan beskyttes af ophavsret, hvis der er tale om særligt kreative

Skelsættende EU dom skaber bedre vilkår for håndhævelse af ophavsret i hele EU Read More »

Omaggio serien er beskyttet af ophavsret fastslår Sø- og Handelsretten

Omaggio serien er beskyttet af ophavsret fastslår Sø- og Handelsretten

Denne nyhed blev oprindeligt offentliggjort den 7. februar Sø- og Handelsretten har i dag truffet afgørelse i den første retssag, der vedrører beskyttelse af den kendte Omaggio vase serie fra Kähler. Sagen vedrørte salg af en række vaser, som var blevet produceret af det danske firma Bovictus A/S og solgt i blandt andet COOP butikker

Omaggio serien er beskyttet af ophavsret fastslår Sø- og Handelsretten Read More »

BREXIT – Godt nyt

BREXIT – noget nyt

BREXIT – Godt Nyt til Indehavere af Registrerede EU Varemærker og Designs Der har længe hersket usikkerhed om, hvordan de britiske myndigheder ville håndtere Brexit i relation til EU varemærke- og designrettigheder. Focus i den sidste tid har været på den tumultariske proces, som har fundet sted i parlamentet, og nu 1½ måned væk fra

BREXIT – noget nyt Read More »

Ny varemærkelove vedtaget

Ny varemærkelove vedtaget

1 Januar 2019 trådte den nye varemærkelov I kraft’. Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2436/EU af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Ifølge lovens forarbejder er formålet med lovændringen ”at modernisere reguleringen af varemærker og harmonisere de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet.” Ændringerne skal bl.a. sikre et effektivt og brugervenligt

Ny varemærkelove vedtaget Read More »

KH Würtz vinder Højesteretssag om brug af brugskunst som regi i markedsføring

KH Würtz vinder Højesteretssag om brug af brugskunst som regi i markedsføring

Højesteret afsagde d. 18. december 2018 en meget principiel afgørelse om brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst som regi i markedsføring af fødevarer. Baggrund Baggrunden for sagen er, at COOP siden 2012 har anvendt Kasper Würtz service, skåle og tallerkener som regi dels på emballager indeholdende blandt andet frosne edamame bønner, tortilla chips, Chicken red Curry

KH Würtz vinder Højesteretssag om brug af brugskunst som regi i markedsføring Read More »