Dansk

GIs and fields

Intet ”smuthul”, når det kommer til brug af geografiske betegnelser (GI) på produkter beregnet til eksport uden for EU.

EU-Domstolen har for nylig præciseret, at artikel 13 i forordning 115/2012 finder anvendelse, uanset om produkterne er beregnet til eksport til lande uden for EU eller inden for EU. I sag C-159/20 vedrørende brug af ”feta”, ”dansk feta” og ”dansk fetaost” på ost produceret i Danmark og beregnet til eksport uden for EU fandt EU-Domstolen, …

Intet ”smuthul”, når det kommer til brug af geografiske betegnelser (GI) på produkter beregnet til eksport uden for EU. Læs mere »

Kinas flag

Kina er fra i dag, den 5. maj 2022, medlem af det internationale Haag designsystem

Vi kender nu de nærmere detaljer for Kinas tiltrædelse og fremhæver nedenfor de væsentligste. Som ventet har Kina betinget sig særlige vilkår, herunder at der kun kan opnås registrering af ét design i en Haag ansøgning, dog med følgende undtagelser: a) der er tale om flere varianter af samme design, f.eks. det samme produkt i …

Kina er fra i dag, den 5. maj 2022, medlem af det internationale Haag designsystem Læs mere »

KINA BLIVER EN DEL AF DET INTERNATIONALE HAAG DESIGNSYSTEM

– En stor fordel, men også en stor udfordring for danske virksomheder – Kina har tiltrådt det internationale registreringssystem for design (Geneve aftalen under Haag Arrangementet), hvilket gør det endnu mere attraktivt for danske designvirksomheder at registrere deres designs fremover. Tiltrædelsen får virkning fra den 5. maj 2022, og hvor det tidligere har været nødvendigt …

KINA BLIVER EN DEL AF DET INTERNATIONALE HAAG DESIGNSYSTEM Læs mere »

Genindspilninger af sange: Sådan kunne Taylor Swift genindspille sange uden om hendes pladeselskab

Hvis du lytter til Taylor Swifts sang ”Wildest Dreams”, vil du sandsynligvis ikke engang bemærke, om du lytter til den originale indspilning fra 2014 eller sangerindens genindspilning udgivet i september 2021. Historier om Taylor Swift der genindspiller sine gamle albums for at komme ud af kløerne på sit gamle pladeselskab Big Machine, er efterhånden old …

Genindspilninger af sange: Sådan kunne Taylor Swift genindspille sange uden om hendes pladeselskab Læs mere »

Hvilken indflydelse får BREXIT på dine varemærke- og designrettigheder?

Den 31. december 2020 udløber overgangsperioden for Storbritanniens udtræden af EU.Hidtil har Storbritannien været en integreret del af EU, men fra den 1. januar 2021 er dette ikke længere tilfældet. Det medfører en række ændringer i jeres eksisterende IP-rettigheder og giver anledning til nye overvejelser. VaremærkerRegistrerede EU varemærker vil ved årsskiftet blive opsplittet i en …

Hvilken indflydelse får BREXIT på dine varemærke- og designrettigheder? Læs mere »

Løje IP kina design

Ny patentlov i Kina forbedrer designbeskyttelse

Den længe ventede 4. revision af den kinesiske patentlov er nu endeligt godkendt af den kinesiske Folkekongres og vil træde i kraft 1. juli 2021. Dette får betydning for blandt andet kinesiske designregistreringer(patenter).Designregistreringer er væsentlige i Kina, da det er den eneste lette måde at beskytte sine designs i Kina og dermed skabe et grundlag …

Ny patentlov i Kina forbedrer designbeskyttelse Læs mere »

Sø- og Handelsretten udvidede ved deres afgørelse af d. 4. november 2019 rammerne for personlig hæftelse for IP krænkelser

Sø- og Handelsretten udvidede ved deres afgørelse af d. 4. november 2019 rammerne for personlig hæftelse for IP krænkelser

I en sag, der involverede kopiering af adskillige tv-produkter fastslog Sø- og Handelsretten i sagen, at ikke blot direktører og ultimative ejere af et selskab kan blive personligt ansvarlige for IP krænkelser, nu kan ansvaret også udbredes til ledende medarbejdere, som har været involveret i beslutningen om at krænke. Der er tale om ny praksis, …

Sø- og Handelsretten udvidede ved deres afgørelse af d. 4. november 2019 rammerne for personlig hæftelse for IP krænkelser Læs mere »

Internationalt system til registrering af geografiske oprindelsesangivelser nu en realitet

Internationalt system til registrering af geografiske oprindelsesangivelser nu en realitet

D. 26. november 2019 tiltrådte EU Lissabon aftalen, som skaber et internationalt system til beskyttelse af geografiske oprindelsesangivelser.Geografiske oprindelsesangivelser har hidtil været beskyttet gennem Paris konventionen og det har været op til de enkelte medlemslande at implementereregler i deres varemærkelovgivninger herom.Med WIPO (World Intellectual Prolerty Organisation) som facilitator er det nu lykkedes at etablere et …

Internationalt system til registrering af geografiske oprindelsesangivelser nu en realitet Læs mere »

Skelsættende EU dom skaber bedre vilkår for håndhævelse af ophavsret i hele EU

Skelsættende EU dom skaber bedre vilkår for håndhævelse af ophavsret i hele EU

Med afgørelsen i den såkaldte Cofemel afgørelse slår EU domstolene fast, at designs er beskyttet af ophavsret, hvis fremtoningen er et resultat af designeres kreative valg. Hermed er der gjort op med de krav, som mange lande hidtil har stillet om at brugskunst kun kan beskyttes af ophavsret, hvis der er tale om særligt kreative …

Skelsættende EU dom skaber bedre vilkår for håndhævelse af ophavsret i hele EU Læs mere »